Zwroty i reklamacje

 

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta. W przypadku wykrycia wady w trakcie okresu gwarancji skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo . Poprosimy Cię o przesłanie zdjęć , które wraz z opisem  przekażemy producentowi. Ten niezwłocznie skontaktuje się bezpośrednio z Państwem w celu dokonania oględzin. Pozwoli to nam w najkrótszym czasie rozwiązać problem.

Prosimy o załączenie numeru zamówienia lub dowodu zakupu ( niekiedy niezbędna jest karta gwarancyjna )- stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji. Aby uniknąć reklamacji, Prosimy też zwrócić uwagę przy montażu , aby ten odbył się w sposób zgodny z instrukcją montażu producenta .

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze prosimy o sprawdzenie zawartości , czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami telefonicznie .

W przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okaże się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o

  • Odesłanie do nas produktu, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy .
  • ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę m wymianę towaru na wolny od wad lub zwrot pieniędzy.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.  dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej i towarów nieprefabrykowanych , a więc stosuje się tylko do sprzedaży konsumentowi , który dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Towary nieprefabrykowane wyprodukowane według indywidualnych zaleceń Klienta, służące zaspokojeniu jego własnych potrzeb i preferencji, a w szczególności drzwi, ościeżnice i opaski maskujące nie podlegają zwrotowi, a dotyczące ich zamówienia anulowaniu. Regulacja ta dotyczy również końcówek serii oferowanych przez Sprzedającego po preferencyjnych cenach, a Klient przed dokonaniem zakupu został poinformowany przez Sprzedającego o braku możliwości odstąpienia od umowy.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu i w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania, przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.